facebook

Usługi

Produkcja, dystrybucja, serwis Rozwiązania branżowe UAV Szkolenia UAVO, VLOS WIRIS - dystrybucja Usługi

Usługi - Drony

Firma Drony Sp. z o.o. oferuje usługi w oparciu o wykorzystanie Bezzałogowych Statków Powietrznych. Odbiorcami naszych usług są:
 • instytucje publiczne,
 • firmy z branży:
  • geodezyjnej,
  • budowlanej,
  • energetycznej,
  • przemysłu
  • ochrony środowiska
  • służby mundurowe, ratownicze i służby ochrony.
  • gospodarstwa rolne i leśne
  • przemysł wydobywczy i górniczy
  • studia filmowe
  • konserwatorzy budynków
Usługi świadczymy w oparciu o sprzęt, którego jesteśmy producentem lub dystrybutorem. W skład naszej floty wchodzą bezzałogowe samoloty renomowanego producenta Delair-Tech oraz drony wielowirnikowe znanej niemieckiej marki MULTIROTOR. Używane przez nas konstrukcje to sprzęt profesjonalny, stworzony do ciężkiej pracy i doceniony przez specjalistów na całym świecie.

Posiadamy cztery zespoły robocze odpowiedzialne za pozyskiwanie materiału fotograficznego i opracowanie produktów fotogrametrycznych. W skład zespołów wchodzą:
Doświadczeni operatorowie dronów (łącznie ponad 6000 h nalotu na dronach) posiadających Świadectwa Kwalifikacji BVLOS (uprawniający do lotów poza widocznością) doświadczony zespół geodezyjny opracowujący materiał na podstawie pozyskanych zdjęć.

Dzięki wysokiej jakości materiału fotograficznego, wysokiemu zaangażowaniu oraz doświadczeniu zespołu roboczego oferujemy Państwu usługi na światowym poziomie.


Niewątpliwą zaletą skorzystania z naszych usług w oparciu o wykorzystanie Bezzałogowych Statków Powietrznych jest:
 • wysoka mobilność systemu
 • szybkość pozyskania materiału fotograficznego i filmowego wysokiej jakości
 • relatywnie niski koszt w stosunku do kosztu najmu samolotu lub śmigłowca
 • możliwość rejestracji zdjęć i ujęć w miejscach niebezpiecznych i trudno dostępnych
 • możliwość lotu na małej wysokości, poniżej podstawy chmur.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty dostępnymi poniżej


Zaufali nam m.in.:


Geodezja i instytucje publiczne

Oferujemy usługi w zakresie:
 • pozyskiwania zdjęć lotniczych w oparciu o zastosowanie Bezzałogowych Statków Powietrznych  w zakresie widzialnym i w bliskiej podczerwieni (RGB i NIR)
 •  opracowania podstawowych produktów fotogrametrycznych na podstawie zarejestrowanych w czasie lotu zdjęć:
  • ortofotomap (RGB i CIR),
  • Numerycznych Modeli Terenu (NMT),
  • Numerycznych Modeli Pokrycia Terenu (NMPT).
  • trójwymiarowych chmury punktów (XYZ RGB),
  • sklasyfikowana chmura punktów ,
  • mapy spadków, ekspozycji i szorstkości terenu,
  • fotorealistyczne modele 3D.
  • mapy do celów projektowych
  • mapy sytuacyjno-wysokościowe w postaci numerycznej 2D/3D
  • mapy powykonawcze

Branża budowlana

Dla branży budowlanej przygotowaliśmy szereg usług, których realizacja w obecnych czasach przy inwestycjach budowlanych jest często niezbędna, pozwala zredukować koszty w stosunku do dotychczasowych rozwiązań a pozyskane zdjęcia lub ujęcia stanowią idealny materiał do zastosowań marketingowych i reklamowych. Oferujemy w tym zakresie:
 • Dokumentowanie postępów budowy - możliwość ukazania przedmiotu inwestycji -budowli, obiektów inżynieryjnych z tej samej wysokości, w tym samym miejscu, z tego samego ujęcia w określonych odstępach czasu (np. co tydzień, miesiąc)
 • opracowanie ortofotomozaiki do celów projektowych
 • opracowanie mapy terenu pierwotnego
 • monitoring  inwestycji drogowych i  kolejowych
 • inwentaryzacja stanu nawierzchni dróg
 • wizualizacje 3D pasa drogowego i otoczenia
 • monitorowanie prac ziemnych (obliczenia kubaturowe)
 • pomiar terenu po rekultywacji, po zakończeniu inwestycji

Branża energetyczna i przemysł

Dla przedstawicieli branży energetycznej i przemysłu świadczymy następujące usługi:
 • Inspekcje i monitoring konstrukcji wspornych i sieci wysokiego napięcia z użyciem kamer termowizyjnych
 • Inspekcje farm fotowoltaicznych z wykorzystaniem kamer termowizyjnych
 • Inspekcje turbin wiatrowych
 • Inspekcje wysokich obiektów, masztów, kominów, itp., których inspekcja z wykorzystaniem ludzi jest zbyt niebezpieczna lub kosztochłonna.

Rolnictwo, leśnictwo, ochrona środowiska

Oferujemy w tym zakresie:
 • monitorowanie wielkoobszarowych gospodarstw rolnych
 • monitorowanie zmian pokrycia terenu
 • prognozowanie plonów i analiza rozwoju roślin na podstawie wskaźnika NDVI ( jesteśmy w stanie określić, w którym miejscu upraw rolnych należy je dodatkowo nawodnić lub nawieźć nawozu)
 • lokalizacja drenaży 
 • usługi wspierające programowanie tras maszyn rolniczych
 • monitorowanie i ochrona lasów 
 • monitorowanie dzikich wysypisk śmieci, dzikich wyrobisk

Przemysł wydobywczy, górnictwo

Oferujemy:
 • pomiar objętości mas ziemnych (składowisk materiałów sypkich, hałd, wysypisk)
 • pomiar objętości urobku dla kopalni odkrywkowych, kamieniołomów (obliczenia kubaturowe)
 • monitorowanie zmian w czasie (stały nadzór prowadzonej eksploatacji)
 • inwentaryzacja zasobów i surowców gromadzonych na zwałowiskach
 • analiza deformacji
 • modelowanie 3D, wizualizacje obiektów i obszarów

Fotografia i ujęcia lotnicze

Profesjonalne zdjęcia i ujęcia lotnicze do materiałów reklamowych i promocyjnych promocja miejsc, obiektów, nieruchomości poprzez tworzenie zdjęć, panoram i modeli 3Ds. Oferujemy Państwu kompleksową obsługę w zakresie opracowania profesjonalnego materiału filmowego - spotów reklamowych, filmów dokumentalnych, reportaży, relacji z event'ów oraz wielu innych.

W skład zespołu wchodzą:
 • doświadczeni, zarówno w pilotażu i współpracy z operatorami foto/video piloci Bezzałogowych Statków Powietrznych
 • operatorzy sprzętu foto/video - absolwenci najlepszych w Polsce szkół filmowych
 • technicy Bezzałogowych Statków Powietrznych
Nasz zespół na co dzień realizuje profesjonalne zlecenia z zakresu fotografii i kinematografii lotniczej. Wartym podkreślenia jest fakt współpracy z takimi osobistościami ze świata filmu jak reżyser Wojciech Smarzowski, autor zdjęć Tomasz Madejski oraz Hollywoodzki Director of Photography Michael Coulter.

Do chwili obecnej profesjonalizmowi naszego zespołu zaufały takie firmy, jak: BMW, Mercedes, PGE, PGNiG, Tauron Energia, Toyota, Discovery, National Geographic, Samsung, Ikea, Biedronka, Rossman, Volkswagen, Exalo, Adamed, Tessa, Argo-Hytos, Pannatoni, MZK Warszawa, Bridgestone, Siemens, Coca-Cola, EDF, CONHPOL , Doosan, Elle, Grupa WOLFF, SPEC-BRUK.


Nasz zespół bierze również aktywnie udział w dokumentowaniu eventów : Summers Car Party, Sunrise, Coca-Cola CUP, Intelmasters Katowice, Tauron Muzyka, OFF Katowice, Mistrzostwa Świata w TRIALU Rowerowym, Plaża OPEN.

Zepół może pochwalić się również współpracą ze Studiami filmowymi: ALWERNIA STUDIO, OTO Film, OPUS FILM, RMVision, Cinevision, L-Kwadrat, Ikona, Cinelight, CineGrip

Zapraszamy do współpracy.

Projektowanie, prototypowanie


Drony sp. z o.o. oferuje usługi projektowania i prototypowania. Doskonale wyposażony park maszynowy zapewnia wysoką jakość oferowanych produktów. Prace projektowe opieramy o koncepcje klientów lub posiadaną dokumentację techniczną.
Zakres obszaru naszych działań:
 • modelowanie bryłowe oraz powierzchniowe 3D i 2D części oraz złożeń,
 • sporządzanie pełnej dokumentacji techniczno - warsztatowej
 • sporządzanie wykazu części i rysunków,
 • przetwarzanie dokumentacji 2D z płaskiego rysunku na trójwymiarowy 3D,
 • przetwarzanie dokumentacji z wersji papierowej na dxf, dwg, pdf lub inny format,
 • modelowanie giętych elementów z blachy oraz ich rozwinięcia na płaskiej powierzchni
 • układanie elementów w rozwinięciu na arkuszach blach,​
 • generowanie ścieżek do maszyn CNC - laser, plazma, waterjet (cięcie wodą), frezarki, plotery itp.
 • możliwość szybkiego wykonania stworzonych modeli przestrzennych przy pomocy drukarek 3D
 • wykonanie zaprojektowanych prototypów w oparciu o park maszynowy, w skład którego wchodzą:
  • 5-osiowe frezarki CNC sterowane numerycznie
  • wielkoformatowe drukarki 3D
  • skanery 3D
  • inne urządzenia wspomagające proces produkcji.
Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!
 

Realizacja strony internetowej SEI Weboski