facebook

Szkolenia UAVO, VLOS

Produkcja, dystrybucja, serwis Rozwiązania branżowe UAV Szkolenia UAVO, VLOS WIRIS - dystrybucja Usługi

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES SZKOLENIA BVLOS

Kurs 5 dniowy przygotowujący do egzaminu państwowego.

Szkolenie obejmuje 29 godzin, w skład których wchodzi:

 • Prawo lotnicze
 • Meteorologia
 • Człowiek jako pilot i operator UAV – możliwości i ograniczenia 
 • Nawigacja w lotach bezzałogowych 
 • Procedury operacyjne 
 • Osiągi i planowanie lotu 
 • Wiedza ogólna o bezzałogowym statku powietrznym 
 • Zasady wykonywania lotów 
 • Bezpieczeństwo lotów, sytuacje i procedury awaryjne

Szkolenie praktyczne:


Ćwiczenia naziemne (5h):
 • Bezpieczeństwo podczas obsługi naziemnej 
 • Zapoznanie z bezzałogowym statkiem powietrznym oraz urządzeniami służącymi do jego obsługi 
 • Transport na miejsce wykonywania operacji lotniczych oraz przygotowanie systemu do użytkowania 
 • Obsługa i użytkowanie urządzeń wspomagających start bezzałogowego statku powietrznego (jeżeli są stosowane) 
 • Obsługa i użytkowanie stacji kierowania i kontroli lotu 
 • Budowa i zasady eksploatacji płatowca 
 • Budowa i zasady eksploatacji zespołu napędowego 
 • Budowa i zasady eksploatacji układu zasilania energetycznego 
 • Budowa i zasady eksploatacji systemów pokładowych 
 • Przygotowanie systemu do wykonania lotu 
 • – czynności przedstartowe 
 • – czynności po locie
 • Ocena zdatności do lotu i sytuacje awaryjne - procedury postępowania 
 • Przygotowanie operacyjne do lotu 
 • Przygotowanie nawigacyjne do lotu 
 • Analiza informacji meteorologicznych przed i w trakcie lotu

Szkolenie w locie (15h czynności lotniczych):
 • Utrzymywanie równowagi w locie po prostej i na stałej wysokości 
 • Wprowadzanie w zakręt, wyprowadzanie z zakrętu, krążenie 
 • Zmiany wysokości lotu 
 • Lot w zadanym rejonie po zaplanowanej trasie 
 • Wykonywanie startu 
 • Wykonywanie lądowania 
 • Sytuacje awaryjne – procedury postępowania

Realizacja strony internetowej SEI Weboski