facebook

Szkolenia UAVO, VLOS

Produkcja, dystrybucja, serwis Rozwiązania branżowe UAV Szkolenia UAVO, VLOS WIRIS - dystrybucja Usługi

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES SZKOLENIA VLOS

Kurs 2 dniowy plus część praktyczna indywidualnie przygotowujący do egzaminu państwowego.

Szkolenie obejmuje 14 godzin, w skład których wchodzi:

 • Prawo lotnicze i przepisy wykonywania lotów
 • Człowiek jako pilot i operator UAV - możliwości i ograniczenia
 • Zasady wykonywania lotów
 • Bezpieczeństwo wykonywania lotów i sytuacje niebezpieczne
 • Obsługa, budowa i zasady działania bezzałogowego statku powietrznego

Szkolenie praktyczne:

 • Symulator 3 h 
 • Obsługa naziemna
 • Ocena zdatności do lotu bezzałogowego statku powietrznego
 • Przygotowanie do lotu
 • Loty platformą indywidualnie z instruktorem 1 h czynności lotniczych
 • Wykonywanie czynności lotniczych (2 wyloty)

Realizacja strony internetowej SEI Weboski