facebook

Szkolenia UAVO, VLOS

Produkcja, dystrybucja, serwis Rozwiązania branżowe UAV Szkolenia UAVO, VLOS WIRIS - dystrybucja Usługi

Egzamin VLOS

Przed przystąpieniem do egzaminu wymagane jest pozytywne zaliczenie badań lotniczo-lekarskich i zgłoszenie się na egzamin z wydanym zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym ten fakt. 
Więcej informacji w zakładce Badania lotniczo - lekarskie.
Poniżej również kilka istotnych informacji o egzaminie państwowym przez egzaminatorem Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Egzamin składa się z 4 modułów podstawowych wspólnych dla wszystkich i 1 dodatkowego, zależnego od kategorii drona, o którą ubiega się kandydat:

  • Podstawy prawa lotniczego (12 pytań – w pierwotnej wersji egzaminu  24 pytania)
  • Człowiek jako pilot i operator UAV – możliwości i ograniczenia (12 pytań)
  • Bezpieczeństwo wykonywania lotów i sytuacje niebezpieczne (12 pytań)
  • Zasady wykonywania lotów (12 pytań)
  • Moduł 5 zależny od kategorii drona (12 pytań – w pierwotnej wersji egzaminu  24 pytania)

Egzamin ma charakter testu. Testy podzielono na 2 grupy – A i B.

Egzamin zostanie zaliczony jeśli w każdym dziale zaliczone zostanie 75% poprawnych odpowiedzi.A  zatem dopuszczalne są maksymalnie 3 błędy w każdym z modułów (poprzednio obowiązywało 75% odpowiedzi dla sumy pytań z wszystkich 5 modułów).

Następnie egzaminator sprawdza karty egzaminacyjne i ogłasza wyniki zaraz po ukończonym egzaminie.


Egzamin praktyczny UAVO VLOS trwa około 10 minut . Podczas tego egzaminu sprawdzane są podstawowe umiejętności pilotażu drona przez operatora tj. płynne wznoszenie i opadanie z przemieszczaniem, orientację w różnych położeniach drona względem pilota,stabilny zawis, unik w sytuacji awaryjnej. Egzamin jest zdawany z użyciem statku powietrznego osoby zdającej. Istnieje jednak możliwość wypożyczenia drona na czas egzaminu (szczegóły ustalane indywidualnie).

Realizacja strony internetowej SEI Weboski