facebook

Informacje dla pilotów

Produkcja, dystrybucja, serwis Rozwiązania branżowe UAV Szkolenia UAVO, VLOS WIRIS - dystrybucja Usługi
Informacje dla pilotów

1. Drony w prawie polskimZasady korzystania z polskiej przestrzeni powietrznej zostały określone w ustawie z 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze oraz w przepisach wykonawczych do ustawy. Szczegółowe zasady dotyczące wykonywanie lotów bezzałogowych w Polsce opisano w trzech rozporządzeniach Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej:


  • z 26 marca 2013 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków, które częściowo określa zasady wykonywania lotów,
  • z 3 czerwca 2013 r. w sprawie świadectw kwalifikacji, które określa zasady licencjonowania osób wykonujących loty bezzałogowe,
  • z 26 kwietnia 2013 r. w sprawie przepisów technicznych i eksploatacyjnych dotyczących statków powietrznych kategorii specjalnej, nie objętych nadzorem Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego.

W skrócie:
W Polsce bezzałogowym statkiem powietrznym można latać tylko w zasięgu wzroku operatora. Ze względów bezpieczeństwa loty dronami w zasięgu wzroku są ograniczone w niektórych strefach przestrzeni powietrznej. Nie można latać np. w strefie kontrolowanej lotniska, chyba że uzyska się zgodę Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej na wlot w tę strefę.

Operator musi zapewnić również bezpieczne wykonywanie lotu, tak by dron nie stwarzał zagrożenia dla osób, mienia lub innych użytkowników przestrzeni powietrznej.

Dla lotów w strefach ruchu lotniskowego lub w odległości mniejszej niż 5 km od granicy lotniska lub lądowiska, wymagana jest zgoda zarządzającego danym lotniskiem.

Operator drona o maksymalnej masie startowej nie większej niż 25 kg, używanego wyłącznie w operacjach VLOS, planujący loty w strefach kontrolowanych lotnisk, ma obowiązek dokonać zgłoszenia do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej na minimum 10 dni przed planowanym lotem.
Żeby wykonywać loty dronem w sposób inny niż rekreacyjny i sportowy, należy posiadać świadectwo kwalifikacji, czyli dokument potwierdzający, że operator potrafi w sposób bezpieczny sterować takim urządzeniem, badania lotniczo-lekarskie oraz ubezpieczenie. Wszystkie loty związane ze świadczeniem usług, takich jak np. wykonywanie zdjęć czy kręcenie filmów wymagają posiadania świadectwa kwalifikacji wydawanego przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego po zdaniu państwowego egzaminu praktycznego i teoretycznego. Aktualnie w Polsce wydano ponad 1000 świadectw kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego.
2. Zasady wykonywania lotów UAVWarunki i wymagania dotyczące używania modeli latających oraz bezzałogowych statków powietrznych o maksymalnej masie startowej (MTOM) nie większej niż 25 kg, używanych wyłącznie w operacjach w zasięgu wzroku są zawarte w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków.

Link do treści rozporządzenia.3. Instrukcja uzyskania warunków wykonywania lotów w zasięgu wzroku (VLOS) bezzałogowymi statkami powietrznymi w strefie kontrolowanej lotniska (CTR)


Instrukcja uzyskania warunków wykonywania lotów VLOS w strefie kontrolowanej lotniska (CTR) – pobierz
Wymogi Biura Ochrony Rządu związane z wydaniem zgody na lot w ROL 48 (okolice warszawskiej starówki). - pobierz

W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z Ośrodkiem Planowania Strategicznego ASM1, pracującym od poniedziałku do piątku, w godzinach od 07:00 do 15:00. 

Tel.: (+48 22) 574-57-21 Tel.: (+ 48 22) 574-57-23
Tel.: (+ 48 22) 574-57-24 Tel.: (+ 48 22) 574-57-25

Wypełniony formularz powinien trafić do Ośrodka Planowania Strategicznego ASM1 na minimum 10 dni przed planowanym terminem realizacji przedsięwzięcia.
Formularze mogą być wysyłane za pośrednictwem:
faks (+ 48 22) 574 57 69, 574 57 13,
e-mail: asm1@pansa.pl
pocztą na adres: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej Ośrodek Planowania Strategicznego ASM1, ul. Wieżowa 802-147 Warszawa

Adres pocztowy: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Dział Informacji Powietrznej (FIS) pn.-pt. 07.00-15.00
02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 tel: +48 22-574-55-80,
email: fis.poland@pansa.pl

Sektory FIS pracują 24h
FIS Warszawa, tel: +48 22 574-55-85
FIS Gdańsk, tel: +48 22 574-74-85, tel: +48 58 340 74-85
FIS Kraków, tel: +48 22 574-75-85, tel: +48 12 639-75-85
FIS Poznań , tel: +48 22 574-73-85, tel: +48 61 896-73-85
FIS Olsztyn, tel: +48 22 5
74-55-881

 

Realizacja strony internetowej SEI Weboski